ĐĂNG KÝ ÔN TẬP TUYỂN SINH NĂM 2020 ĐỢT 1
Hạn chót đăng ký đến hết ngày 09/03/2020
Quy trình đăng ký ôn tập
1. Đăng ký ôn tập online
2. In phiếu đăng ký môn học & hướng dẫn đóng học phí
3. Thực hiện đóng học phí theo hướng dẫn
   (Miễn hoàn lại học phí)
4. Đem biên lai đóng tiền đến phòng ĐT SĐH xếp lớp
dd/mm/yyyy
Môn học đăng ký ôn tập:

Học Viên: