ĐĂNG KÝ HỌC SAU ĐẠI HỌC

 
Trong trường hợp Ngành ĐH không có trong danh sách, thí sinh vui lòng chọn Ngành khác tại cuối danh sách.
MSSV(*)
Họ (*)
Tên (*)
Giới tính
Ngày sinh (*)
Nơi sinh(*)
Điện thoại đi động (*)
Thuộc chương trình (*)
Địa chỉ liên lạc (*)

- Trường hợp sinh viên đã đăng ký thông tin và được cấp tài khoản, sinh viên vui lòng truy cập tại đây để lựa chọn môn học đăng ký.
- Sinh viên vui lòng cung cấp chính xác Mã số sinh viên.
- Sau khi đăng ký thành công, sinh viên vui lòng đăng nhập vào email: mssv@hcmut.edu.vn để kích hoạt tài khoản. Trong đó mssv là mã số sinh viên do Trường Đại học Bách khoa cấp.

Mọi thắc mắc và lỗi phát sinh trong quá trình đăng ký, sinh viên vui lòng liên hệ email:nvkien@hcmut.edu.vn