English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM

CÁC BIỂU MẪU HỌC VỤ CAO HỌC

Biểu mẫu 1: Giấy cam kết đăng ký học CTĐT theo phương thức NC

Biểu mẫu 2: Giấy chấp thuận hướng dẫn luận văn theo PT NC

Biểu mẫu 3: Đề nghị giải quyết học vụ

Biểu mẫu 4: Đề nghị chấm phúc tra môn học

Biểu mẫu 5: Đề nghị công nhận môn học có chứng chỉ

Biểu mẫu 6: Đăng ký hủy, bổ sung môn học

Biểu mẫu 7: Đăng ký rút môn học – điểm R

Biểu mẫu 8: Đăng ký đề tài LV

Biểu mẫu 9: Đề nghị thay đổi thực hiện LV

Biểu mẫu 10: Mẫu trình bày LV

Biểu mẫu 11: Nhiệm vụ LV thạc sĩ

Biểu mẫu 12: Quy định nộp LV và mẫu trình bày nhãn đĩa CD lưu LV

Biểu mẫu 13: Lý lịch khoa học

Biểu mẫu 14: Hồ sơ cấp bằng thạc sĩ

Hướng dẫn trình bày LV thạc sĩ