English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM

  Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp. HCM (ĐHBK) là một trong những trường đại học giảng dạy và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, với 24.000 sinh viên đại học, 1600 học viên cao học và nghiên cứu sinh, giữ vai trò chủ đạo trong việc bồi dưỡng nhân tài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Nam. Trường có 11 khoa chuyên môn, 1 cơ sở đào tạo tại nội thành (268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM) và 1 cơ sở đào tạo tại Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

  Chú trọng phát triển đào tạo sau đại học là chiến lược phát triển của Trường nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò quan trọng vào quá trình nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đóng góp tăng trưởng nguồn tài nguyên tri thức - tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước. Các chương trình đào tạo sau đại học của Trường không chỉ ổn định về đào tạo chuyên ngành mà còn được đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đặc biệt theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa chương trình, phương thức đào tạo.

1. Đào tạo Thạc sỹ

Trường Đại học Bách Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ từ năm 1990 với 17 chuyên ngành. Sau 19 năm, số chuyên ngành đào tạo thạc sĩ của Trường đã tăng đến 41 chuyên ngành và đào tạo thành công 2927 thạc sĩ.

Quy mô đào tạo năm học 2008-2009 là 2.268 học viên cao học ở 41 chuyên ngành đào tạo (chỉ tính riêng với các chương trình đào tạo trong nước).Từ năm 2007, tất cả các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ chuyển đổi toàn phần chương trình đào tạo sang học chế tín chỉ với tổng số chuyên ngành bổ sung thêm phương thức đào tạo nghiên cứu lên 37/41 chuyên ngành.

Phương thức tuyển sinh – Admission

- Đạt yêu cầu kỳ thi tuyển sinh đầu vào được tổ chức hàng năm bởi Hội đồng tuyển sinh SĐH của Trường. Môn Tiếng Anh phải có điểm TOEFL ITP từ 400, iBT 32 hay IELTS từ 4,5 trở lên hoặc tương đương

- Thí sinh sẽ được xét chọn theo đúng chỉ tiêu của chuyên ngành đào tạo. Tổng chỉ tiêu đào tạo thạc sỹ hàng năm vào khoảng 1000 học viên.

Chương trình đào tạo – Graduate Curriculum

- Thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm (từ 36 – 50 tín chỉ - không kể môn Anh văn và Triết học) tùy theo chương trình đào tạo đã tốt nghiệp ở bậc đại học. Để hoàn thành chương trình thạc sỹ, học viên cần tích lũy đủ khối lượng tín chỉ yêu cầu theo phương thức đào tạo môn học hay theo phương thức đào tạo nghiên cứu; thực hiện và bảo vệ luận văn thạc sĩ trước hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ; đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 550.

- Sau khi tốt nghiệp, thạc sĩ có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

2. Đào tạo Tiến sỹ

Trường Đại học Bách Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ từ năm 1981 với 20 chuyên ngành. Sau 28 năm, số chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của Trường đã tăng đến 41 chuyên ngành và đào tạo thành công 55 tiến sĩ.

Phương thức tuyển sinh – Admission

- Đạt yêu cầu kỳ thi tuyển sinh đầu vào được tổ chức hàng năm bởi Hội đồng tuyển sinh SĐH của Trường

Chương trình đào tạo – Graduate Curriculum

- Chương trình đào tạo tiến sĩ đảm bảo cho nghiên cứu sinh nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức chuyên ngành, có đủ năng lực độc lập trong nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong hoạt động chuyên môn.

- Chương trình đào tạo tiến sỹ được thực hiện theo phương thức nghiên cứu. Để hoàn thành chương trình đào tạo, nghiên cứu sinh thực hiện đề tài nghiên cứu trong thời gian tối thiểu là 3 năm và bảo vệ trước hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

- Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ có trình độ cao về lý thuyết và thực hành; có năng lực sáng tạo, độc lập nghiên cứu; có khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn; phát hiện và giải quyết được những vấn đề khoa học – công nghệ