English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM


DANH SÁCH ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN THI

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2008

Đề cương môn Anh văn (chung cho các ngành)

Bài kiểm tra trình độ đầu vào ôn tập môn Anh văn

TT

CHUYÊN NGÀNH

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ

Nhóm chuyên ngành Điện - Điện tử

1

Kỹ thuật điện tử

Toán cao cấp 1

Lý thuyết mạch và tín hiệu

2

Tự động hóa

Toán cao cấp 1

Lý thuyết điều khiển tự động

3

Thiết bị, mạng và nhà máy điện

Toán cao cấp 1

Cơ sở kỹ thuật điện

Nhóm các chuyên ngành Công nghệ Hoá học

4

Công nghệ hóa học

Toán cao cấp 1

Hóa lý kỹ thuật

5

Quá trình và thiết bị công nghệ hoá học

Toán cao cấp 1

Hóa lý kỹ thuật

6

Công nghệ thực phẩm và đồ uống

Toán cao cấp 1

Hóa sinh và vi sinh vật học thực phẩm

7

Công nghệ sinh học

Toán cao cấp 1

Sinh học đại cương

Nhóm chuyên ngành Công nghệ vật liệu

Toán cao cấp 1

Cơ sở khoa học vật liệu

8

Công nghệ vật liệu vô cơ

9

Công nghệ vật liệu cao phân tử và tổ hợp

10

Công nghệ vật liệu kim loại

Nhóm chuyên ngành Xây dựng

11

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Toán cao cấp 1

Sức bền vật liệu A

12

Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng

Toán cao cấp 1

Sức bền vật liệu B

13

Công nghệ và quản lý xây dựng

Toán cao cấp 1

Sức bền vật liệu B

14

Kỹ thuật Trắc địa

Toán cao cấp 1

Lý thuyết sai số

15

Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

Toán cao cấp 1

Lý thuyết sai số

16

Địa kỹ thuật xây dựng

Toán cao cấp 1

Cơ học đất

17

Xây dựng cầu hầm

Toán cao cấp 1

Cơ học đất

18

Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

Toán cao cấp 1

Cơ học đất

19

Xây dựng công trình biển

Toán cao cấp 1

Thủy lực

20

Xây dựng công trình thủy

Toán cao cấp 1

Thủy lực

Nhóm chuyên ngành Cơ khí

21

Công nghệ chế tạo máy

Toán cao cấp 1

Chi tiết máy

22

Công nghệ nhiệt

Toán cao cấp 1

Nhiệt động và truyền nhiệt

23

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Toán cao cấp 1

Quản lý sản xuất

24

Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng nâng chuyển

Toán cao cấp 1

Chi tiết máy

25

Kỹ thuật chế tạo phôi

Toán cao cấp 1

Chi tiết máy

Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật giao thông

26

Kỹ thuật ôtô-máy kéo

Toán cao cấp 1

Lý thuyết ôtô-máy kéo

Nhóm chuyên ngành quản lý công nghiệp

27

Quản trị kinh doanh

Toán cao cấp 2

Cơ sở về quản trị kinh doanh

28

Hệ thống thông tin quản lý

Toán cao cấp 2

Cơ sở về quản trị kinh doanh

Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật địa chất - dầu khí

29

Địa kỹ thuật

Toán cao cấp 1

Địa chất học

30

Địa chất khoáng sản, các phương pháp tìm kiếm thăm dò

Toán cao cấp 1

Địa chất học

31

Địa chất môi trường

Toán cao cấp 1

Địa chất học

32

Kỹ thuật khoan, khai thác và công nghệ dầu khí

Toán cao cấp 1

Cơ sở kỹ thuật dầu khí

Nhóm chuyên ngành Công nghệ thông tin  

33

Khoa học máy tính

Toán rời rạc

Cơ sở tin học

 Nhóm chuyên ngành Khoa học ứng dụng

34

Vật lý kỹ thuật

Toán cao cấp 1

Quang học

35

Toán ứng dụng

Toán cao cấp 1

Giải tích hàm

36

Cơ kỹ thuật

Toán cao cấp 1

Cơ lý thuyết

Nhóm chuyên ngành Môi trường

37

Công nghệ môi trường

Toán cao cấp 1

Kỹ thuật môi trường đại cương

38

Quản lý môi trường

Toán cao cấp 1

Quản lý môi trường