English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM

Lời nói đầu (.pdf)

1.  QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CAO HỌC (.pdf)

1.1 Qui định đối với học viên cao học              

1.2 Điều khoản thực hiện

2.   QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU SINH (.pdf)

2.1 Quy định đối với nghiên cứu sinh.

2.2 Điều khoản thực hiện   

3.  DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (.pdf)

3.1 Danh mục chuyên ngành đào tạo thạc sĩ         

3.2 Danh mục chuyên ngành đào tạo tiến sĩ         

3.3 Thống kê đào tạo sau đại học   

3.4 Chương trình liên kết đào tạo sau đại học với nước ngoài

4.  CHƯƠNG TRÌNH  CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (.pdf)

4.1 Phần kiến thức chung

4.2 Chương trình các ngành đào tạo thạc sĩ                            

  1 - Cơ khí chế tạo máy (2.01.00)

  2 - Vật liệu cơ khí (2.01.05)

  3 - Công nghệ thông tin (01.02.10)               

  4 - Công nghệ hóa học (2.10.01, 2.10.04, 2.10.08)  

  5 - Khoa học và công nghệ thực phẩm (2.11.00)   

  6 - Kỹ thuật Laser (2.07.07)   

  7 - Vật liệu và cấu kiện xây dựng (2.15.06)      

  8 - Công trình trên đất yếu (31.10.02)   

  9 - Xây dựng dân dụng và công nghiệp (23.04.10)

10 - Cầu, tuynen và các công trình xây dựng khác  trên đường ôtô và đường sắt (2.15.10)

11 - Cảng và công trình thềm lục địa (2.14.14, 2.14.15) 

12 - Địa tin học (Xử lý số liệu định vị và bản đồ  bằng kỹ thuật tin học) (2.16.00)

13 - Xây dựng công trình thủy (60.58.40)

14 - Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2.15.04)

15 - Kỹ thuật vô tuyến  - điện tử (2.07.01)                

16 - Điều khiển học kỹ thuật  (2.05.01)

17 - Mạng và hệ thống điệïn (2.06.07)    

18 - Kỹ thuật điện (2.02.01)                    

19 - Quản trị doanh nghiệp (12.00.00)

20 - Địa chất khoáng sản - các phương pháp tìm kiếm, thăm dò (1.08.05)

21 - Địa chất môi trường (60.44.67)         

22 - Công nghệ Nhiệt (60.52.80)      

23 - Kỹ thuật Ôtô, máy kéo (60.52.35)      

5. CÁC BIỂU MẪU THƯỜNG DÙNG

Mẫu 1. Nhiệm vụ luận văn thạc sĩ   

Mẫu 2. Trình bày luận văn thạc sĩ .

Mẫu 3. Lý lịch khoa học..

Mẫu 4. Hồ sơ xin cấp bằng thạc sĩ..

Mẫu 5. Mục lục luận án tiến sĩ .