English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM

QUY ĐỊNH THANG ĐIỂM QUY ĐỔI MÔN ANH VĂN
CHO HỌC VIÊN CAO HỌC CÓ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ

Học viên cao học có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sau được miễn học môn Anh văn cao học và thang điểm quy đổi như sau:
 1. Chứng chỉ TOEFL

TT

TOEFL iBT

TOEFL ITP

Điểm quy đổi
(thang điểm 10)

 1.  

45 - 46

450 - 456

5.0

 1.  

47 - 48

457 - 462

5.5

 1.  

49 - 50

463 - 466

6.0

 1.  

51

467 - 469

6.5

 1.  

52

470 - 476

7.0

 1.  

53

477 - 479

7.5

 1.  

54 - 55

480 - 482

8.0

 1.  

56 - 57

483 - 492

8.5

 1.  

58

493 - 496

9.0

 1.  

59 - 60

497 - 499

9.5

 1.  

> 61

> 500

10.0

 1. Chứng chỉ IELTS

TT

Điểm thi IELTS

Điểm quy đổi
(thang điểm 10)

 1.  

5.0

5.0

 1.  

> 5.5

10.0

 1. Chứng chỉ TOEIC

TT

Điểm thi TOEIC

Điểm quy đổi
(thang điểm 10)

 1.  

550 - 559

5.0

 1.  

560 - 569

5.5

 1.  

570 - 579

6.0

 1.  

580 - 589

6.5

 1.  

590 - 599

7.0

 1.  

600 - 609

7.5

 1.  

610 - 619

8.0

 1.  

620 - 629

8.5

 1.  

630 - 639

9.0

 1.  

640 - 649

9.5

 1.  

> 650

10

Các chứng chỉ có thời hạn trong 2 năm