English

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter
HOT LINK
Đại học Bách Khoa TP.HCM
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
MBA Tư vấn Quản lý Dự án Quốc tế
Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM
Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ phối hợp giữa Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM và Viện Khoa học & Công nghệ tiên tiến Nhật Bản
Thông báo Tuyển sinh Sau Đại học năm 2008
Thông báo "Tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2007" (Đề án 322)
Bài kiểm tra trình độ đầu vào ôn tập môn Anh văn
Tuyển sinh ĐT SĐH tại nước ngoài bằng Ngân sách Nhà nước năm 2006
Thông báo tuyển sinh của chương trình đào tạo tiến sĩ phối hợp của ĐHQG TPHCM năm 2005 (22.3.2005)
Danh sách đề tài, Cán bộ hướng dẫn Nghiên cứu sinh năm 2005
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời tuyển sinh sau đại học (28.2.2005)
Đề án Đào tạo Tiến sĩ phối hợp tại ĐH Quốc gia TPHCM
Quy trình xét tuyển của đề án Đào tạo Tiến sĩ phối hợp tại ĐH Quốc gia TPHCM
Quy định về quản lý NCS đào tạo phối hợp theo Đề án “Đào tạo tiến sĩ phối hợp bằng ngân sách Nhà nước tại ĐHQG-HCM”
Tuyển sinh ĐT SĐH tại nước ngoài bằng Ngân sách Nhà Nước
Quy chế tuyển sinh sau đại học